Footer

Zhiki ApS

Ro’s Torv 1

4000 Roskilde

+45 44 44 55 36

info@zhikisushi.dk

CVR: 31890764

@Zhiki Sushi 2020

Copyright 2020 Zhiki Sushi ApS